Договір публічної оферти

 1. Визначення термінів

  Публічна оферта (далі – Оферта) - публічна пропозиція Продавця(ФЛП Шуба П.), адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - Договір) на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

  Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його доставку, оформлене в інтернет-магазині та/або доручення на придбання та доставку товарів.

  Оформлення замовлення - заявка Замовника на купівлю Товару, що адресується Продавцю для її виконання та здійснюється за допомогою розміщення Замовником заявки в Інтернет-магазині, натиснувши на посилання "Оформити замовлення" або надання згоди на оформлення замовлення оператору Інтернет-магазину.

  Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця про отримання замовлення від Замовника та прийняття такого замовлення до виконання.

  Сторони - сукупна назва Продавця та Замовника.

  Товар - електротехнічне обладнання та інші товари, інформація про які розміщена на сайті LogicPower.ua.

 2. Загальні положення

  Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-сайту LogicPower.ua для будь-якої фізичної особи (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців.

  Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цієї пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

  Оформленням замовлення Замовник підтверджує згоду та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

  Укладаючи Договір (акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

  • Замовник повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
  • Замовник дає дозвіл на збирання, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених Політикою Конфіденційності. Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних",про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.
 3. Ціна товару

  Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті LogicPower.ua.

  Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

  У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

  Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

  Зміна Продавцем ціни на сплачений Замовником Товар не допускається.

  Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Замовник при оформленні замовлення Оператором.

  Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

  Розрахунки між Сторонами за Товар здійснюються способами, вказаними у розділі сайту LogicPower.ua «Доставка та оплата»

 4. Оформлення замовлення

  Замовлення Товару здійснюється Замовником через Оператора за телефонами, вказаними на сайті LogicPower.ua або через сервіс "КОШИК" сайту LogicPower.ua

  При реєстрації на сайті LogicPower.ua Замовник зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

  • Прізвище та ім'я Замовника або вказаної ним особи (одержувача);
  • Адреса, якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
  • Адреса електронної пошти;
  • Контактний телефон.

  Найменування, кількість, артикул, ціна вибраного Товару вказуються в кошику Замовника на сайті LogicPower.ua

  Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі не надання необхідної інформації, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовником при покупці товарів на сайті LogicPower.ua

  При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Замовник зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.

  Прийняття Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення відповідних даних до реєстраційної форми на сайті LogicPower.ua або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про замовника реєструються в базі даних Продавця.

  Замовник відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

  Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Сторонами вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення або видачі Продавцем Замовнику касового чи товарного чека, або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

 5. Доставка і передача товару покупцю

  Способи, порядок та строки доставки товарів вказані на сайті у розділі «Доставка та оплата» Порядок та умови доставки замовленого товару Замовник погоджує з оператором сайту LogicPower.ua у момент оформлення покупки.

  Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представника з моменту отримання Товару шляхом та підписання Сторонами товарного чека та/або замовлення (і/або доручення на придбання та доставку товару) на доставку.

  Доставка товару здійснюється співробітниками інтернет-магазину LogicPower.ua згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).

  При отриманні товару Замовник повинен у відділенні перевізника або у присутності кур'єра перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності)

  Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом у товарному чеку та/або замовлення на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.

 6. Повернення товару

  Замовник має право відмовитися від товару у будь-який час до його передачі, а після передачі товару – у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

  Повернення товару належної якості можливе у разі, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт купівлі та умови замовлення зазначеного товару.

 7. Відповідальність сторін

  Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті LogicPower.ua та придбаних у Продавця.

  Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Замовником недостовірної чи неправдивої інформації.

  Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

  Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна чи військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Замовника після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.